INVITATION FOR BID/ ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

BORTNYCHI SEWAGE TREATMENT PLANT MODERNIZATION PROJECT/

ПРОЄКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

(Loan Agreement No.: UKR-P2 / Кредитна угода, №: UKR-P2)

The Private Joint Stock Company “Kyivvodokanal” (KVK) invites sealed Bids from eligible Bidders for the construction and completion of Bortnychi Sewage Treatment Plant Modernization Project within the framework of Project Reconstruction of the Wastewater Treatment Facilities and Construction of the Technological Line of Sludge Treatment and Disposal of the Bortnychi Station of Aeration (“the Works”). ПрАТ «АК «Київводоканал» запрошує прийнятних претендентів взяти участь в процедурі закупівлі робіт щодо реалізації Проєкту модернізації Бортницької станції очищення стічних вод, в рамках проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод та будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» (далі – «Роботи»).
Eligible bidder for the work shall be required to be Japanese company or Consortium/Joint Venture of Japanese and Ukrainian company(s) in accordance with the application of the JICA document Operational Rules of Special Terms for Economic Partnership (STEP) of Japanese ODA Loans, dated 21st December 2018. Прийнятним для виконання Робіт є Претендент, що представлений компанією із Японії або Консорціумом / Спільною діяльністю японської(их) та української(их) компаній, у відповідності до положень «Операційних правил спеціальних умов економічного співробітництва (STEP) японської допомоги розвитку (ODA)» від 21 грудня 2018 року Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

The works comprise the following Components:

Component 1: Technical re-equipment of Block 2 and 3 facilities for ensuring regulatory treatment of the total volume of sewage water for the period of construction of new Block 1 with arrangement of a system for deodorization of air from Blocks’ facilities.

Роботи включають в себе наступні Пускові комплекси:

Пусковий комплекс 1: Технічне переоснащення споруд 2-го та 3-го блоків з метою забезпечення нормативної очистки всього об’єму стічних вод на період будівництва нового 1-го блоку з влаштуванням системи дезодорації повітря від споруд блоків.

Component 2: Construction of the section of mechanical dewatering of sewage sludge.

Пусковий комплекс 2: Будівництво цеху механічного зневоднення осадів стічних вод. 

Component 3: Construction of technological line of sewage sludge disposal. 

Пусковий комплекс 3: Будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод.

 Component 4: Construction of new Block 1.

Пусковий комплекс 4: Будівництво нового 1-го блоку. 

The procedure of distribution of the bidding documents shall be as follows:

1) Interested bidder is requested to submit an official letter of intention to purchase bidding documents with brief company profiles for confirmation of bidder’s eligibility within the period below:

Period: 13th May to 8th June 2020

Процедура отримання тендерної документації здійснюється за зазначеними нижче етапами:

1) Протягом зазначеного нижче періоду зацікавлені учасники мають надіслати офіційного листа про намір покупки тендерної документації, який в тому числі має містити короткий профіль компанії для підтвердження відповідності учасника вимогам.

Період: з 13-го травня до 8-го червня 2020 року

2) In reply to the letter, KVK issues an official letter of invitation to bid with detailed information within the period below:

Period: until 14th June 2020

*All correspondence on 1) and 2) shall be made through e-mail. The original documents shall be provided at the stage of provision of bidding documents or shall be delivered by postal service before bidding documents are provided.

2) Після отримання згаданого вище листа, протягом зазначеного нижче періоду ПрАТ «АК «Київводоканал» надсилає офіційний лист-запрошення з детальною інформацією щодо участі в торгах.

Період: до 14-го червня 2020 року

* Уся кореспонденція за пунктами 1) і 2) має надсилатися електронною поштою. Оригінали документів надаються на етапі надання тендерної документації або надсилаються поштою до моменту передачі тендерної документації. 

3) A complete set of bidding documents shall be collected during the period mentioned below:

- a soft copy on DVD at the following KVK Office during office working time;

- by courier dispatching of bidding documents (a soft copy on DVD) to the potential bidder’s mail address;

- by downloading a soft copy of bidding documents at a link provided by KVK,

However, in any case upon the bidder’s receiving the KVK’s acknowledgement receipt in the amount of fifty thousand Ukrainian hryvnias (UAH50,000) and providing KVK with payment slip (remittance advice) issued by a bank and Declaration of Purchaser of Bidding Documents for Bortnychi Sewage Treatment Plant Modernization Project.

Period: 15th June to 27th June 2020 (working time - Monday to Thursday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.).

  

*Local time in Ukraine is indicated throughout this document.

3) Протягом зазначеного нижче періоду, комплект тендерної документації можна одержати:

- в електронному вигляді на DVD в офісі ПрАТ «АК «Київводоканал» за нижчезазначеною адресою в робочий час;

- шляхом відправлення документації (в електронному вигляді на DVD) кур’єрською доставкою на поштову адресу потенційного учасника;

- шляхом завантаження документації в електронному вигляді за отриманим від ПрАТ «АК «Київводоканал» посиланням,

Але у будь-якому випадку тільки після отримання підтвердження від ПрАТ «АК «Київводоканал» про перерахування товариству коштів у розмірі п’ятдесят тисяч гривень (50 000 гривень) та надання квитанції про сплату (повідомлення про грошовий переказ) з банку, а також отримання підписаної Декларації покупця тендерної документації за Проєктом модернізації Бортницької станції аерації.

Період: з 15-го червня до 27-го червня 2020 року (робочий час - з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, п’ятниця з 8:00 по 16:00).

*У цьому документі зазначений місцевий час в Україні.

Address: PrJSC “Kyivvodokanal”, 1 a, Leiptsyzka St., 6 floor, office 605, Kyiv, 01015, Ukraine.

Telephone: +38-(044)-200-73-23

E-mail: tenderjica@vodokanal.kiev.ua

Contact:

Roman Petlenko (Mr.)

Katerina Karpenko (Ms.) 

Адреса: ПрАТ «АК «Київводоканал», Україна, м. Київ, 01015, вул. Лейпцизька, 1а, 6 поверх, каб. 605

Телефон: +38-(044)-200-73-23

E-mail: tenderjica@vodokanal.kiev.ua

Контакти:

Петленко Роман

Карпенко Катерина