VІ. Хронологія реалізації Проєкту реконструкції БСА

 

Працювати над проєктом ПрАТ «АК «Київводоканал», як Замовник реконструкції, розпочав у 2012 році. Оскільки коштів на такий масштабний проєкт не було, робота з пошуку джерел фінансування проводилася на рівні держави та міжнародних фінансових інститутів.

У лютому 2012 року розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ПАТ «АК «Київводоканал» було передано функцію Замовника будівництва за проєктом комплексної реконструкції Бортницької станції аерації.

У травні того ж року за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було виділено кошти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 279-р) на розробку проєктно-кошторисної документації за Проєктом.

У жовтні 2012 року були внесені зміни до нормативних документів Кабінету Міністрів України для забезпечення одержання бюджетних коштів на безоплатній основі ПАТ «АК «Київводоканал», як отримувача. В той же період було розпочато проєктні роботи.

У грудні 2012 року через Посольство Японії в Україні, Японському агентству міжнародного співробітництва(JICA) було надіслано лист з проханням розглянути можливість залучення коштів за рахунок JICA за програмою офіційної допомоги розвитку (ODA).

Навесні 2013 року ПАТ «АК «Київводоканал» і Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали перший узгоджений протокол, який визначав основні напрями спільної роботи.

З початку травня 2013 року розпочато дослідження та збір необхідної інформації з боку JICA.

У жовтні 2013 року відбулася місія Японського агентства міжнародного співробітництва щодо обговорення можливих питань співпраці в рамках реалізації Проєкту.

Також у жовтні постановою Кабінету Міністрів України було затверджено план першочергових заходів із запобігання аварійним ситуаціям техногенного характеру на Бортницькій станції аерації у м. Києві.

Наприкінці 2013 року було завершено розробку проєктної документації стадії «Проєкт». За результатами експертизи проєктної документації, Проєкт затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 450-р.

У лютому між представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICА) та ПАТ «АК «Київводоканал» відбулися перемовини щодо забезпечення фінансування за грантові кошти розробки проєктної документації (робочої документації) на Першу чергу Проєкту (Пускові комплекси 1, 2, 4 та концептуальний проєкт Пускового комплексу 3).

У квітні 2014 року прем’єр-міністром Японії було зроблено офіційну заяву про надання кредитних коштів на реалізацію проєкту реконструкції Бортницької станції аерації.

Зважаючи на схвалення Урядом України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження відкоригованої проєктної документації стадії «Проєкт» 31.03.2015 року, Посольство Японії в Україні 08 квітня 2015, надіслало офіційну ноту до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерства закордонних справ

України стосовно прийняття Урядом Японії остаточного рішення щодо кредитування проєкту реконструкції Бортницької станції аерації на суму 108,193 мільйонів японських єн згідно з програмою офіційної допомоги розвитку (ОDA) за спеціальними умовами співпраці (STEP).

Фото: Підписання протоколу за результатами Оціночної Місії.

04 червня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 386 «Про виділення коштів у 2015 році для реалізації проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації». Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи. для забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань у межах кредиту, а саме виконання підготовчих робіт по Проєкту.

06 червня 2015 року підписано Договір (у формі обміну нотами), яким було підтверджено домовленість, що була досягнута представниками Уряду Японії та Уряду України щодо японського кредиту, який буде надаватися з метою підтримки економічної стабілізації та зусиль розвитку України. При цьому Кредит в японських ієнах у розмірі до ста восьми мільярдів ста дев’яноста трьох мільйонів єн (108 193 000 000) буде наданий, згідно з відповідними законами та нормативними актами Японії, Уряду України, Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), з метою реалізації Проєкту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод в рамках реалізації Урядом України проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

Фото: Підписання Договору (у формі обміну нотами).

15 червня 2015 року підписано Кредитну угоду між Японським агентством міжнародного співробітництва та Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України, згідно з якою JICA згодне надати кредит в японських ієнах у розмірі, що не перевищує ста восьми мільярдів ста дев’яноста трьох мільйонів єн (108 193 000 000) в рамках реалізації Проєкту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод в рамках реалізації Урядом України проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

Фото: Підписання Кредитної угоди.

Фото: Підписання Кредитної угоди.

Фото: Підписання Кредитної угоди.

2 вересня 2015 року прийнято Закон України № 664 «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії, про надання кредиту для реалізації проєкту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

30 листопада 2015 року за результатами перемовин між делегацією JICA, представниками ПАТ «АК «Київводоканал» та Експертною групою JICA з розробки робочої документації, сторонами було підписано Протокол нарад з питань розробки робочої документації за Проєктом, та розподілені обов’язки сторін при спільній роботі. За результатами даних перемовин, враховуючи офіційне звернення JICA до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, та зважаючи на норми Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 та Угоду між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004, ратифіковану Законом України від 01.07.2004 № 1969-ІУ, 11 грудня 2015 року було проведено державну реєстрацію міжнародної технічної допомоги від JICA ПАТ «АК «Київводоканал» для розробки робочої документації на Першу чергу Проєкту (Пускові комплекси 1, 2, 4 та розробку концептуального проєкту для Пускового комплексу 3) шляхом залучення Експертної групи японських спеціалістів до проєктування.

Фото: підписання Протоколу нарад з питань розробки робочої документації за Проєктом.

Фото: підписання змін до Протоколу нарад з питань розробки робочої документації за Проєктом.

З грудня 2015 року на території України працює Консультант 1 (угода про спільну діяльність TEC INTERNATIONAL Co., Ltd., NIHON SUIKO SEKKEI Co., Ltd. та NIPPON KOEI Co., Ltd.), що на умовах наданого гранту має розробити робочу документацію, проєкт тендерної документації для проведення процедури закупівлі робіт (вибір генерального генпідрядника), надавати підтримку у межах підготовки плану природоохоронних заходів, плану екологічного моніторингу та передачі технологій.

16 грудня 2015 року було укладено Субкредитний договір для проєкту модернізації Бортницької станції аерації між Міністерством фінансів України, ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Укрексімбанк», яким делеговано всі повноваження та зобов’язання по даному кредиту українському замовнику будівництва.

У межах кредитних коштів, відповідальним виконавцем проєкту модернізації БСА – ПрАТ «АК «Київводоканал», в травні 2016 року розпочато процедуру міжнародних торгів щодо вибору Консультанта 2 (що має бути найнятий за рахунок коштів кредитної програми STEP).

Метою вищезазначених консультаційних послуг є - досягнення ефективності, належної підготовки та безпосередньо реалізації Проєкту в межах визначеного терміну, шляхом виконання робіт з підтримки під час проведення процедури закупівлі робіт (генпідряду), виконання будівельного нагляду, сприяння реалізації планів природоохоронних заходів та моніторингу навколишнього середовища, сприяння розвитку кадрового потенціалу, навчання персоналу та передачі технологій.

Протягом всього 2017 року Експертною групою JICA (Консультант 1), продовжувались роботи з розробки робочої документації по Проєкту та підготовки проєкту тендерної документації на закупівлю робіт.

Враховуючи проєктно-технологічні рішення, запропоновані Консультантом 1 на Базовому етапі проєктування, Дирекцією по реконструкції Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київводоканал» ініційовано коригування проєктної документації стадії «П» по Проєкту.

Наприкінці березня 2018 року Консультантом 1 завершено роботи з розробки робочої документації та підготовці проєкту тендерної документації по Проєкту для проведення процедури міжнародних відкритих торгів на закупівлю робіт (вибору генеральної підрядної організації).

12 березня 2018 року ПрАТ «АК «Київводоканал» підписало угоду із Спільною діяльністю (консорціумом японських компаній) NIPPON KOEI Co., Ltd., TEC INTERNATIONAL Co., Ltd., та NIHON SUIKO SEKKEI Co., Ltd. (Консультант 2) на термін 88 місяців.

Фото: Підписання Контракту на консультаційні послуги

Фото: Підписання Контракту на консультаційні послуги

З 6-го червня 2018 року Консультантом 2 (сумісно з ПрАТ «АК «Київводоканал») в рамках підписаного Контракту розпочато роботи етапу Тендерного супроводу по Проєкту, в частині перевірки Проєкту Тендерної Документації на вибір генпідрядної організації.

З метою виконання норм Закону України від 02.09.2015 року № 664-VII «Про ратифікацію Договору (у формі обміну нотами) між урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації Проєкту, в частині внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо звільнення від оподаткуванням податком на додану вартість операцій з постачання послуг японськими суб’єктами на митній території України ПрАТ «АК «Київводоканал» з червня місяця 2018 року розпочато підготовку вихідних даних (класифікація товарів за УКТЗЕД) для забезпечення прийняття та опублікування постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку звільнення від оподаткування податку на додану вартість операцій з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації Проєкту».

В вересні місяці 2018 року завершено проходження експертизи відкоригованої проєктної документації стадії «П», за результатами якої отримано позитивний експертний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза».

25 вересня 2018 року та 27 листопада 2018 року за результатами сумісної роботи Консультанта 2 та ПрАТ «АК «Київводоканал» Частина 1, Частина 3 та Частина 2 (відповідно) Проєкту Тендерної Документації на закупівлю робіт по Проєкту були направлені на погодження до JICA.

26 лютого 2019 року отримано офіційне погодження Проєкту Тендерної документації від JICA.

15 березня 2019 розпочато процедуру відкритих торгів на визначення генпідрядника за правилами JICA

26 квітня 2019 на території ПрАТ «АК «Київводоканал» проведено предтендерну зустріч з зацікавленими учасниками що виявили бажання прийняти участь у торгах

28 серпня 2019 року отримано тендерну пропозицію від групи японських компаній до участі у торгах

04 вересня 2019 року відбулося відкриття технічних пропозицій учасника та розпочато їх оцінку

За результатами проведеної японським консультантом та ПрАТ «АК «Київводоканал» технічної оцінки отриманої пропозиції, претендент визнаний таким, що не відповідає критеріям оцінки. 17 жовтня 2019 року відповідний звіт був направлений на розгляд та погодження до Японського агентства міжнародного співробітництва. 04 грудня 2019 року ПрАТ «АК «Київводоканал» отримав кінцеве погодження Звіту з оцінки технічної частини тендерної пропозиції від Японського агентства міжнародного співробітництва. Загалом пропозиція претендента була відхилена.

На виконання вимог Керівництва по Закупівлям японских кредитів ОДР, 5 грудня 2019 року претендент був офіційно (письмово) проінформований про результати проведеної оцінки. 12 грудня 2019 року, на відповідний запит претендента, була проведена спільна зустріч за участю ПрАТ «АК Київводоканал», Консультанта 2 та уповноважених представників претендента з приводу надання детальних роз’яснень результатів технічної оцінки. В результаті відхилення пропозиції, фінансова частина останньої була повернена учаснику нерозкритою.

Враховуючи положення оновленого графіку реалізації Проєкту реконструкції Бортницької станції аерації, ПрАТ "АК "Київводоканал" планує оголосити повторну процедуру закупівлі робіт по Проєкту на початку 2020 року.

Протягом першої половини січня 2020 року ПрАТ «АК «Київводоканал» та Консультантом 2 було проведено роботу з оновлення Тендерної Документації на закупівлю робіт (вибору генерального підрядника) по Проєкту. 17 січня 2020 року Проєкт Тендерної Документації було направлено на погодження до JICA. 7 квітня 2020 року було отримано офіційне погодження Проєкту Тендерної документації від JICA.

13 травня 2020 року ПрАТ «АК «Київводоканал» оголошено процедуру відкритих торгів на визначення генпідрядника за правилами JICA.

7 липня 2020 на території ПрАТ «АК «Київводоканал» за підтримки Консультанта 2 в онлайн форматі було проведено предтендерну зустріч за участю зацікавлених учасників, що виявили бажання прийняти участь у торгах, представників задіяних державних структур.

Фото: Передтендерна зустріч

На виконання умов проведення процедури закупівлі робіт(вибору генерального підрядника) та враховуючи відповідні запити, 23 та 24 липня ПрАТ "АК "Київводоканал" проведено відвідування об'єкту реконструкції (БСА) за участю представників учасників торгів.

Фото: Відвідування БСА

В рамках проведення міжнародної процедури закупівлі робіт (вибору генеральної підрядної організації) по Проєкту 26 лютого 2021 року ПрАТ «АК «Київводоканал» отримало тендерну пропозицію від групи японських компаній. Після отримання пропозиції відбулося відкриття її Технічної частини, що проводилось за участю представників ПрАТ "АК "Київводоканал", японського Консультанта, Міністерства фінансів України та уповноважених представників учасників торгів. В зв'язку з епідеміологічною ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 та як наслідок певними обмеженнями щодо кількості учасників при проведенні масових заходів, зустріч з приводу розкриття Технічної пропозиції також транслювалась онлайн.

Technical bid opening 1

Technical bid opening 2

Technical bid opening 3

Фото: Відкриття технічної пропозиції

За результатами оцінки технічної частини пропозиції, відкриття якої відбулось 26 лютого, претендент був визнаний таким, що відповідає критеріям і вимогам тендерної документації. 17 березня 2021 року на території ПрАТ "АК "Київводоканал" відбулось відкриття фінансової частини пропозиції претендента, та розпочато її оцінку. Відкриття Фінансової конверту проводилось за участю представників зацікавлених сторін та уповноважених представників учасників торгів та транслювалось онлайн.

Price bid opening 1

Price bid opening 2

Price bid opening 3

Price bid opening 4

Фото: Відкриття фінансової пропозиції

Уряд Японії фінансує виконання робіт в межах Пускових комплексів 1-4 (включаючи споруди дезінфекції Блоків 2 та 3), Уряд України бере на себе зобов’язання щодо виконання підготовчих робіт у межах Пускового комплексу 5 та підготовку і затвердження нормативно-правових актів по звільненню від оподаткування суб’єктів реалізації проєкту.

Наприкінці квітня 2021 року ПрАТ "АК "Київводоканал" було завершено процедуру оцінки Технічної та Цінової частин пропозиції отриманих від претендента. 23 квітня 2021 відповідні звіти за результатами проведеної оцінки було направлено на розгляд та погодження JICA.

15 червня 2021 року, JICA офіційно погодило звіти з оцінювання Технічної і Фінансової пропозицій, після консультацій з відповідними вищими органами Японії, які не мають заперечень щодо процесу оцінювання, реалізованого ПрАТ "АК "Київводоканал", а також щодо запропонованого наступного етапу, а саме переговорів з учасником торгів.

15 червня 2021 року ПрАТ "АК "Київводоканал" та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) оприлюднено та опубліковано спільну заяву щодо поточного статусу реалізації Проєкту модернізації Бортницької станції аерації.

25 червня 2021 року між ПрАТ «АК «Київводоканал» та уповноваженими представниками учасника тендеру узгоджено графік проведення перемовин щодо реалізації Проєкту.

 

Пускові комплекси Проєкту, що фінансуються за рахунок коштів Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)

1-й пусковий комплекс

Технічне переоснащення споруд 2-го та 3-го блоків з метою забезпечення нормативної очистки всього об’єму стічних вод на період будівництва нового 1-го блоку з влаштуванням системи дезодорації повітря від споруд блоків.

2-й пусковий комплекс

Будівництво цеху механічного зневоднення осадів стічних вод.

3-й пусковий комплекс

Будівництво технологічної лінії утилізації осадів стічних вод.

4-й пусковий комплекс

Будівництво 1-го блоку, що дозволить значно підвищити надійність і якість роботи БСА.

5-й пусковий комплекс*

Підготовчі роботи для проведення повного комплексу робіт по реконструкції БСА.

*- зобов’язання української сторони.