Щоквартальний звіт щодо виробничої діяльності

Основні технічні характеристики виробничої діяльності ПрАТ «АК «Київводоканал» за ІV квартал 2020 року:

 - піднято води з усіх джерел питного водопостачання  65 955,82 тис м3 води, у тому числі:

- з поверхневих джерел 59 938,99 тис м3 води,

- з підземних джерел 6 016,83 тис м3 води;

- середньодобовий обсяг підйому води 716,91 тис м3 води;

- витрати питної води на технологічні потреби до мережі 3 668,08 тис м3 води;

- втрати води до мережі 408,93 тис м3 води;

- подано в систему подачі і розподілу води 61 878,81 тис м3 питної води;

- середньодобовий обсяг подачі води у систему подачі і розподілу води 672,60 тис м3;

- витрати питної води на технологічні потреби з мережі 484,88 тис м3 води;

- втрати та необлічені втрати питної води з мережі 17 074,72 тис м3 води;

- частка технологічних витрат питної води до мережі та з мережі від піднятої води з усіх джерел 6,30 % (норматив 13,14 %);

- втрати та необлічені втрати питної води до мережі та з мережі 17483,64 тис.м3

- частка втрат та необлічених втрат води до мережі від піднятої води з усіх джерел 26,51 % (норматив 27,53%)

- частка втрат та необлічених втрат води до мережі та з мережі від піднятої води з усіх джерел 25,81 % (норматив 27,53 %);

- загальний обсяг реалізації питного водопостачання 44 319,21 тис м3;

- загальна протяжність водопровідних мереж, що перебувають у володінні та користуванні (на балансі) Товариства 4312,63 км, у тому числі:

- водоводів 399,95 км;

- вуличної мережі 2624,43 км;

- внутрішньоквартальної та дворової 1288,25 км;

- амортизованих мереж 73,90 %;

- ветхих та аварійних мереж 2003,70 км, або 45,68 % від загальної протяжності;

 

- обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах Бортницької станції аерації 70 828,30 тис м3 стоків;

- середньодобовий обсяг пропуску та очищення стічних вод на очисних спорудах Бортницької станції аерації 764,39 тис м3 стоків;

- загальний обсяг реалізації стічних вод 43 485,83  тис м3;

- загальна протяжність каналізаційних мереж, що перебувають у володінні та користуванні (на балансі) Товариства 2 732,22 км, у тому числі:

- головних колекторів  167,03 км;

- напірних колекторів 159,21 км;

- вуличної мережі 1 044,07 км;

- внутрішньоквартальної та дворової мережі 1 361,91 км;

- амортизованих мереж 62,22 %;

- ветхих та аварійних мереж 824,12 км, або 30,19 % від загальної протяжності.

 

 Інформація щодо фінансування ремонтної програми протягом 2018 – 2020 років 
                                                                                                                        млн грн (з ПДВ)

 

2018

2019

11 міс. 2020

Фінансування ремонтної програми

146,8

198,4

264,1

% росту (до попереднього року)

 

+35,1%

+33,1%


 Ступінь зносу основних фондів у цілому по Товариству станом на 30.09.2020 становить близько 64%.

 З метою мотивації і підвищення продуктивності праці працівників та на виконання затвердженої структури тарифів на послуги з централізованого водопостачання та на послуги з централізованого водовідведення, за січень–вересень 2020 року в порівнянні до аналогічного періоду 2019 року було підвищено рівень середньомісячної заробітної плати працівників на 15,3 %, що в свою чергу вплинуло й на скорочення плинності кадрів на 1,6 % (за січень–вересень 2019 року плинність кадрів склала 7,1 %, а за січень-вересень 2020 року – 5,5%). 

 

 Інформація щодо розміру середньомісячної заробітної плати
                                                                                                                                                                                         грн

 

9 міс 2019 року

9 міс. 2020 року

Відхилення                  грн/%

середньомісячна з/пл

12 366,3

14 257,9

+1 891,6 / +15,3%


 Товариство працює за тарифами, встановленими постановами НКРЕКП від 25.01.2019 № 59 (для споживачів в багатоповерхових будинках), від 22.11.2019 № 2468 та від 04.02.2020 № 283 (для інших споживачів).
 Враховуючи колізії в законодавстві, Товариство не має права застосовувати  тарифи, встановлені постановою НКРЕКП від 04.02.2020 № 283, до споживачів, що знаходяться у багатоповерхових будинках, а отже проводить нарахування протягом 2020 року за тарифами 2019 року.

 

 Інформація щодо фінансування інвестиційної програми протягом 2018 – 2020 років 

                                                                                                                                                        млн.грн з ПДВ

 

2018

2019

11 міс. 2020

Фактичне фінансування заходів інвестиційної програми, передбачених структурою тарифу,

85,8

165,2

219,2

% росту (до попереднього року)

 

+92,5%

+32,7%